Mission

MISSION:

  • Vi vil være en aktiv del af Danfoss' branding og sociale ansvar.
  • Arrangere og deltage i videst muligt omfang i offentlige koncerter - geografisk centreret omkring Danfoss enheder.
  • Arrangere gratis koncerter for Danfoss ansatte og deres familier.
  • Igangsætte og deltage aktivt i koncertsamarbejde med lokale musikskoler, garder og lignende.
  • Invitere elever fra ovennævnte til at øve sammen med orkestret.
  • Give unge kommende kunstnere mulighed for at deltage i større musikalske arrangementer ved at optræde sammen med os.

 

VISION:

  • Vi vil være et af de mest efterspurgte koncert brass bands i Sønderjylland, med et højt musikalsk niveau.
  • Vi vil give Danfoss ansatte og deres familier musikalske oplevelser på et højt niveau.
  • Kontinuerligt udvikle orkestermedlemmernes musikalske formåen, ved at arrangere videreudviklingsmuligheder for specifikke grupper af orkestret.
  • Vi vil være et attraktivt orkester for musikudøvere indenfor brass band generelt, og specielt unge mennesker, der forlader lokale musikskoler, garder og lignende.